Støtteordninger

Her finner du en oversikt over ulike støtteordninger som forvaltes gjennom UNOF og NASOL. Noen av dem er bare tilgjengelige for orkestre som er medlem av en av disse organisasjonene, mens andre er åpne for alle.

Ved siden av disse støtteordningene finnes det støtteordninger som forvaltes av andre aktører. Disse og annen nyttig informasjon om orkesterøkonomi kan man lese om på vår side om finansiering for orkestre.