De Unges Orkesterforbund

Landsstyret

Administrasjonen

Kretsene

Orkestrene

Landsstyret

Landsstyret er valgt av landsmøtet til å styre organisasjonen mellom landsmøtene. Landsstyret bestemmer hva administrasjonen i UNOF skal gjøre.

Landsstyret som ble valgt på landsmøtet i Stavanger oktober 2020 har disse medlemmene:

Birgitte Mikalsen, styreleder

Birgitte Mikalsen kommer fra Mosjøen (UNOF Nord-Norge) og studerer musikkvitenskap ved NTNU Institutt or for musikk. Ved siden av studiene underviser hun på Trondheim kommunale kulturskole og Stjørdal kulturskole.

Henrik Aarnes, nestleder

Henrik Aarnes kommer fra Gvarv, og er nå dirigentstudent i Stavanger.

Styremedlemmer

  • Unn-Christel Berg Aune
  • Renate Martinsen
  • Gabriel Kaurin Bårdsen
  • Karianna Comito-Aakre
  • Lars Henrik Rosten Gabrielsen
  • Sindre Lyslo

UNOFs valgkomite

  • Anne Handeland (leder)
  • Justus Aakre Zeiger
  • Helene Barkved

Administrasjonen

UNOFs administrasjon holder til i Oslo og står for den daglige driften av organisasjonen.

Terje Winther, daglig leder

Terje jobber med politiske saker, kontakt med samarbeidsorganisasjoner, UNOFs støtteordninger, forsikringsavtalen, medlemsservice, regnskap og er sekretær for landsstyret.

Torunn Kristoffersen, organisasjonskonsulent

Torunn jobber med kurs, prosjekter, noter, UNOFs støtteordninger og medlemsservice (80 prosent stilling). Hun jobber også 20 prosent som orkesterkonsulent i UNOF Oslo.

Even Tømte, samfunnskontakt

Even er ansvarlig for Orkester.no, for Orkester for alle, og for kommunikasjon med medlemmer, media, politikere, og andre organisasjoner (80 prosent stilling).

Elise Minde Fagerli, produsent

Christine er ansvarlig for NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, og for nuso.no (60 prosent stilling).

Birgit Djupedal

Birgit er ansatt i en prosjektstilling for å planlegge Orkesteråret 2024.

Mathias Gran, musikkonsulent

Mathias arbeider med å utvikle og fremme UNOFs ståsted i musikkfaglige og musikkpolitiske spørsmål.

Kretsene

Kretsene representerer UNOF regionalt, og er viktige bindeledd mellom UNOF sentralt og det enkelte medlemsorkesteret. Kretsene arrangerer seminarer, sommermusikkskoler, festivaler og konserter. Noen kretser har egne kretsorkestre og egen orkesterkonsulent/daglig leder.

UNOF Oslo

Styreleder: Jemima Garcia-Godos
Orkesterkonsulent: Torunn Kristoffersen (46 92 34 74)

UNOF Akershus

Styreleder: Marion Bræstrup Løsnes

UNOF Buskerud

Styreleder: Liv Andersen

UNOF Østfold

Styreleder: Øystein Klubbenes Vingerhagen

UNOF Vestfold

Styreleder: Vibeke Collin

UNOF Rogaland

Styreleder: Inger Silje Fjelde

Daglig leder: Sindre Lyslo (51 84 66 58)

UNOF Hordaland

Styreleder: Jørgen Larsson

UNOF Trøndelag

Styreleder: Tone Møllerløkken Stavli

UNOF Nord-Norge

Styreleder: Darrow Vinogradov

Kretskoordinator: Signe Johansen

Orkestrene

Orkestrene er UNOFs medlemmer. Det er dem organisasjonen er til for.

Her kan du se en oversikt over alle orkestrene.