Etiske retningslinjer for De Unges Orkesterforbund

Alle medarbeidere og tillitsvalgte i De Unges Orkesterforbund skal
 være kjent med og følge disse etiske retningslinjene.

En ansatt, tillitsvalgt, leder eller frivillig medarbeider må ikke utnytte eller krenke barn, ungdom, medlemmer, medarbeidere, andre ledere eller andre seksuelt.

Samtykke fra den annen part vil ikke frita den ansvarlige for ansvar.

Våre holdninger

Holdningsskapende arbeid er svært viktig for å forebygge seksuelle overgrep. Følgende holdninger skal ligge til grunn for vårt forebyggende arbeid og våre møter med medmennesker:

  • De Unges Orkesterforbund tar problemet med seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd på alvor. Enhver seksuell krenkelse er alvorlig og uakseptabel – også der hvor det ikke er snakk om brudd på straffeloven.
  • Vi velger å ta den utsatte sin historie på alvor, og vil hjelpe til med å belyse saken.
  • Vi vil gjøre vårt ytterste for at eventuelle saker blir forsvarlig behandlet. Både overfor den utsatte og den som er anklaget for seksuelt overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd.
  • Vi vil gi korrekt og sannferdig informasjon om saker som blir kjent i organisasjonen, og vil vurdere fra sak til sak omfanget av nødvendig informasjon og hvem som skal informeres.

Lederens ansvar

Å være leder i De Unges Orkesterforbund bygger på gjensidig tillit. Å være leder innebærer mange forpliktelser, men også mulighet for mye makt. Det å være bevisst på egne og andres holdninger og handlinger er vesentlig for å utøve et godt lederskap.

Vi trenger ledere som tar opp spørsmål angående etikk og moral på en god måte, og som kan hjelpe barn og unge til refleksjon og etisk bevissthet- særlig når det dreier seg om seksuelle overgrep eller krenkelser.

Dokumenter

Jeg tilslutter meg dette og har gjort meg kjent med følgende dokumenter: