Om UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5 500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 180 lokale orkestre.

Alle demokratiske orkestre med unge musikere i Norge kan bli medlem i UNOF. Våre medlemsorkestre er alt fra kvartetter til symfoniorkestre i full størrelse.

Her kan du lese mer om fordelene ved å være medlem, eller søke om medlemskap.

UNOF følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Organisasjonen

Kontaktinformasjon til styreleder og landsstyret, administrasjonen og kretsene.

Les mer om UNOFs organisasjon

Støtteordninger

UNOF forvalter ulike støtteordninger for barne- og ungdomsorkestre. Noen av støtteordningene er forbeholdt UNOFs medlemmer, andre er åpne for alle.

Se alle støtteordninger

Nasjonale orkestre og sommermusikkskoler

UNOF driver NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år. I tillegg arrangeres det 14 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund.

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester

Oversikt over sommermusikkskoler

Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner:

Kontakt UNOF

Møllergata 39
0179 Oslo

4. etasje

Telefon: 94 00 11 00
E-post: unof@unof.no

Følg UNOF på Instagram Følg UNOF på Facebook