Om UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5 500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 180 lokale orkestre.

Alle demokratiske orkestre med unge musikere i Norge kan bli medlem i UNOF. Våre medlemsorkestre er alt fra kvartetter til symfoniorkestre i full størrelse.

Her kan du lese mer om fordelene ved å være medlem, eller søke om medlemskap.

Politisk arbeid

UNOF følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Les mer om UNOFs politiske arbeid

Organisasjonen

Kontaktinformasjon til styreleder og landsstyret, administrasjonen og kretsene.

Les mer om UNOFs organisasjon

Støtteordninger

UNOF forvalter ulike støtteordninger for barne- og ungdomsorkestre. Noen av støtteordningene er forbeholdt UNOFs medlemmer, andre er åpne for alle.

Se alle støtteordninger

Nasjonale orkestre og sommermusikkskoler

UNOF driver NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år. I tillegg arrangeres det 14 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund.

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester

Oversikt over sommermusikkskoler

Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner:

Kontakt UNOF

Møllergata 39
0179 Oslo

4. etasje

Telefon: 94 00 11 00
E-post: unof@unof.no

Følg UNOF på Instagram Følg UNOF på Facebook