Voksenopplæringsmidler

Søknadsfrist: 1. januar og 1. juli.

Orkestre kan få støtte til studie- og kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler (VO-midler). Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund.

Hvem kan søke?

Orkestre som har minst 3 medlemmer over 14 år kan søke om VO-midler. Opplæringen må ha en varighet på minst åtte timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens Studieforbunds nettsider.

Orkestre som søker VO-midler må ikke nødvendigvis være medlem av UNOF eller NASOL, men må være tilknyttet en form for medlemsorganisasjon.

Hvordan søke?

Det må søkes om godkjenning av kurset før kursstart, og sluttrapport med registrering av kursdeltakere skal sendes Musikkens Studieforbund senest tre uker etter at kurset er avsluttet.

Du søker elektronisk på Musikkens studieforbunds nettsider.

Søknadfrist

Søknads- og rapportfrister er 1. januar og 1. juli. Pengene utbetales to ganger i året.