Støtte til arrangører av UNOFs sommermusikkskoler

Søknadsfrist: 1. desember

Støtte til UNOFs sommermusikkskoler

  • Informasjon om sommermusikkskolen

  • Navn på kretsen, orkesteret, eller hvem som arrangerer sommermusikkskolen.
  • Hvor skal sommermusikkskolen foregå?
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • Opplys også om evt. søskenmoderasjon, tilleggsavgifter og liknende.
  • Kontaktperson

Her kan arrangører av UNOFs sommermusikkskoler søke om støtte til arrangementet.

LagreLagre