Støtte til tiltak for rekruttering våren 2021

Søknadsfrist: 15. april

Høsten 2020 lyste UNOF ut ekstraordinær støtte til rekrutteringstiltak, som førte til mange gode tiltak for å skaffe nye musikere til orkestrene. Nå deler vi ut mer støtte!

Her kan du søke støtte til tiltak for å rekruttere musikere til ditt orkester. Hensikten er å stimulere tiltak som kan motvirke frafall grunnet koronasituasjonen. Her kan du lese om noen av tiltakene som fikk støtte i 2020.

Orkestrene kan få inntil 10 000 kroner i støtte for å gjennomføre rekrutteringstiltak. Søknaden må inneholde et enkelt budsjett og en beskrivelse av hva tiltaket går ut på.

NB! Sjekk at du mottar kvittering på epost for innsendt søknad.

Rekruttering 2021

Søk støtte til rekrutteringstiltak høsten 2020.
  • 11 tegn, uten mellomrom.
  • Max. file size: 50 MB.
    Her kan du laste opp en oversikt over hvordan pengene skal brukes.