Støtte til tiltak for rekruttering høsten 2020

Søknadsfrist: 15. august og 15. september

Landsstyret i UNOF har satt av 200 000 kroner i tilskudd til rekrutteringstiltak høsten 2020. Hensikten er å stimulere tiltak som kan motvirke frafall grunnet koronasituasjonen.

Søknadsfristen er nå over, og støtteordningen er lukket.