Orkester for alle

Søknadsfrist: Løpende. Søknader behandles i starten av hver måned.

Hva er Orkester for alle?

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

Hvert år arrangerer vi sommermusikkskoler over hele landet, der man møtes til en uke med orkesterspill, kammermusikk og sosialt samvær. I tillegg til at man lærer mye, vil man få rikelig anledning til å spille, oppleve god musikk og treffe hyggelige mennesker med samme interesser.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden.

Hvem kan søke Orkester for alle?

Støtten gis til deltakere som skal være med på en av UNOFs sommermusikkskoler.

Denne støtten er beregnet på dem som av økonomiske grunner vil ha vansker med å betale deltakeravgiften.

Det gis kun støtte til å delta på én sommermusikkskole. Hvis du planlegger å delta på flere kurs faller du utenfor målgruppen for denne støtteordningen. Det samme gjelder dersom du skal delta på andre kostbare ferieturer eller liknende. Vi ønsker at støtten skal gå til å dekke reelle behov hos dem som har trang økonomi.

To nivåer av støtte

Vi opererer med to ulike nivåer av støtte.

  • Trinn 1 er beregnet for de som trenger litt hjelp for å kunne delta på sommermusikkskole. 1200 kroner dersom kurset du deltar på er uten overnatting, 2000 kroner for kurs med overnatting.
  • Trinn 2 er beregnet på de med dårlig råd, som trenger ekstra støtte for å ha mulighet til å delta. 2000 kroner dersom kurset du deltar på er uten overnatting, 3000 kroner for kurs med overnatting.

Noen sommermusikkskoler gir søskenrabatt eller redusert pris for egen innkvartering. Dersom du får slike rabatter, vil det trekkes fra støttebeløpet.

Hvordan søke?

Man kan søke om å få redusert deltakeravgiften via skjemaet nederst på denne siden. Søknaden behandles av UNOF sentralt.

Du må begrunne hvorfor din økonomiske situasjon tilsier at du trenger støtte.

Man må søke om plass på sommermusikkskolen man har lyst til å gå på vanlig måte. Det gjør du på nettsidene til den enkelte sommermusikkskolen. Du må altså både søke om plass på sommermusikkskolen og sende inn en søknad om støtte til Orkester for alle.

Søknader om støtte blir behandlet i starten av hver måned.

Dersom du blir innvilget støtte, kan du sende du oss kvittering for betalt deltakeravgift. Så refunderer vi støttebeløpet til deg.

Ofte stilte spørsmål

Jeg trenger å få utbetalt støtten før jeg betaler deltakeravgiften, så jeg kan ikke sende dere kvittering.

Ikke noe problem! Det er bare å krysse av for dette i søknadsskjemaet.

Kan jeg få dekket utgifter til reise eller til voksne ledsagere?

Nei. Denne støtten går bare til redusert deltakeravgift for barn og unge.

Jeg har fått støtte, men ikke fått plass på den sommermusikkskolen jeg ønsket å gå på. Kan jeg bruke støtten til å delta på en annen sommermusikkskole i stedet?

Ja, men gi oss beskjed slik at vi har oversikt over hvor støtten skal gå.

Hvem får lese opplysningene i søknaden?

Søknadene behandles av fire personer i UNOF sentralt (to styremedlemmer og to i administrasjonen). Vi deler ikke opplysningene i søknadene med andre. Denne informasjonen slettes etter tre år.

I tillegg gir vi beskjed til sommermusikkskolene om hvem som får støtte, men de får ikke lese søknadene.

Ta kontakt hvis det er noe annet du lurer på, så skal vi svare deg så godt vi kan.

Søk støtte

NB! Pass på at alle felter er fylt riktig ut. Du skal motta en automatisk kvittering på epost, sjekk at du får dette. Om du ikke mottar kvittering, ta kontakt med oss.