Opplæringstilskudd (tidl. Voksenopplæringsmidler)

Søknadsfrist: søk før første øvelse i semesteret

Orkestre kan få støtte til studie- og kursvirksomhet gjennom  opplæringstilskudd (tidl. VO-midler). Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund.

Hvem kan søke?

De for melle kravene for å motta støtte er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan – valgt fra en studieplankatalog før oppstart. UNOF har utviklet egen studieplaner for opplæring og samspill i orkester.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

Tilskudd søker dere ved å logge inn i Musikkens studieforbund sin tilskuddsportal.

Søknadfrist

Du må søke før du begynner med «kurset», altså før første øvelsen i semesteret, eller før et helgekurs begynner. Etter siste kursdag (siste øvelse i semesteret) har du fire uker på deg å rapportere oppmøte og lage kursrapport i tilskuddsportalen.  Pengene utbetales to ganger i året.