Internasjonal støtte

Søknadsfrist: 15. mai (utvidet ekstraordinær frist)

NB! Landsstyret i UNOF har vedtatt en ny, ekstraordinær tildelingsrunde for den internasjonale støtten, med søknadsfrist 15. mai. Denne søknadsrunden er rettet mot enkeltmedlemmer som skal delta på internasjonale sommermusikkskoler, og medlemsorkestre som planlegger reiser høsten 2020 eller våren 2021.

Internasjonal støtte kan gå til orkestre eller til enkeltmusikere i UNOF. Man kan få støtte til samarbeidsprosjekter med orkestre i utlandet, eller til å delta på internasjonale orkesterkurs.

Hvem kan søke internasjonal støtte?

Støtten gis kun til orkestre som er medlem av UNOF eller musikere i et av UNOFs medlemsorkestre.

Hvordan søke?

Søknaden må inneholde opplysninger om aktiviteten det søkes om midler til, reisemål og anslått antall deltakere. Det må også legges ved et budsjett. Det er viktig at det går fram hvilke andre finansieringskilder dere har (egenbetaling, andre støtteordninger osv.). UNOF kan støtte, men ikke fullfinansiere en reise.

Etter gjennomført aktivitet må man sende inn en kortfattet rapport til UNOF, samt bekreftelse på deltagelse og dokumentasjon av reisekostnadene.

Her kan du se hvem som har blitt tildelt internasjonal støtte i 2020. Det kan gi en pekepinn om hva slags prosjekter som får støtte, og hvor mye man kan regne med.

Tips for orkestre som vil på tur

Vi har samlet noen tips for hvordan orkestre kan skaffe penger, finne lokale samarbeidspartnere, og andre ting som er lurt å tenke på dersom man vil reise på utenlandstur. Klikk her for å lese mer.

Søk om internasjonal støtte 2020

  • Informasjon om prosjektet

  • Dersom det ikke er fastsatt noen endelig dato, er det i orden å gi et anslått tidspunkt.
  • Gi en kortfattet beskrivelse av aktiviteten det søkes om støtte til. Pass på å få med hva slags aktivitet som skal foregå (kurs, konserter, deltakelse på festival e.l.).
  • Tell med spillende barn/unge, dirigenter/instruktører og 1-2 reiseledere pr 10 barn/unge. Familiemedlemmer som er med på reisen utover dette kan ikke telles med.
  • Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: pdf, xls, xlsx, doc, docx, pages, numbers, ppt, pptx.
    Her kan dere laste opp budsjettdokumenter. Det er viktig at det går fram hvilke andre finansieringskilder dere har (egenbetaling, andre støtteordninger osv.). UNOF kan støtte, men ikke fullfinansiere en reise.