Drømmekonsert

Søknadsfrist: 15. mars 2023

Denne støtteordningen endres og legges inn under «Stimuleringsmidler for musikalsk aktivitet»

Drømmekonsert er en ordning der orkestre kan søke støtte til å arrangere konsert og seminar med en av toppsolistene tilknyttet Dextra-stiftelsen. Store musikalske opplevelser har blitt skapt i UNOF-orkestre de siste årene, og vi fortsetter suksessen!

Både unge og etablerte Dextra-solister har vært med å skape magiske konserter sammen våre unge musikere. I år vil nye orkestre få muligheten til en seminarhelg og konsert med toppsolist fra Dextra-stallen.

En gavepakke til UNOFs orkestre!

«For en fantastisk sjanse! Hvordan får vi dette?»

Det er ikke vanskelig: Send en kort søknad til oss i UNOF. Søknaden bør inneholde:

  • hvem vil dere samarbeide med (ønskeliste på tre musikere)
  • forslag til repertoar dere kan spille
  • hvorfor akkurat DERE skal få ha en drømmekonsert
  • forslag til når konserten skal være

Vi ønsker at orkesteret skal oppleve noe utenom det vanlige og la seg inspirere av de dyktige Dextra-musikerne. Det er også mulig å få med unge Dextra-musikere som gruppeledere eller støttemusikere.

Her er musikerne dere kan velge mellom.

 

I denne saken kan du se repertoar og solister for alle gjennomførte drømmekonserter

Det er også mulig å velge musikere med folkemusikkinstrumenter. Musikerne er både etablerte musikere og dyktige studenter. Dere velger selv hvem dere ønsker som solist. Noen av musikerne kan også stille som dirigent/kunstnerisk leder for orkesteret på konserten.

Praktiske detaljer

  • Musikerne kommer til dere på et helgeseminar med avsluttende konsert.
  • Reise og opphold for musikeren dekkes. I tillegg får orkesteret 19 000 kr for å dekke konsertlokale, øvingslokale, markedsføring og andre utgifter.
  • UNOF/Dextra kan bidra med utforming av konsertplakat og konsertprogram.
  • Orkesteret får alle billettinntekter fra konserten.
  • Endelig repertoar settes i samråd med musikeren.
  • Konserten og seminaret må dokumenters med bilder, tekst eller korte videoer.

Send søknad til torunn@unof.no.

Nye søkere får forrang.