Den uvanlige støtteordningen (DUST)

Søknadsfrist: 15.10.23

Denne støtteordningen endres og legges inn i «Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet» med frist 15.10.23

UNOF har en støtteordning som har fått navnet «Den uvanlige støtteordningen», forkortet DUST. Støtteordningen har som hovedmål å støtte store prosjekter som ikke er en del av de ordinære aktivitetene. Det settes av 150.000 i budsjettet hvert år til denne ordningen.

Hvem kan søke?

Kun UNOFs kretser/regioner og medlemsorkestre kan søke Den uvanlige støtteordningen.

Hvilke krav stiller vi?

Støtteordningen har som hovedmål å støtte store prosjekter som ikke er en del av de ordinære aktivitetene. Det er derfor viktig at søknaden beskriver hvordan det man planlegger skiller seg fra den normale aktiviteten.

Pengene skal gå til store prosjekter som krever et slags «løft», gjerne koblet til økonomisk løft.

Det vil vanligvis kun være 1-3 søkere som får innvilget støtte hvert år .

Man kan ikke søke på prosjekter som får støtte fra andre tilskuddsordninger i UNOF.

Hva skal pengene gå til?

Pengene skal gå til det man trenger i prosjektet. Søknaden må derfor inneholde budsjett.

Det gis ikke støtte til faste seminarer, reiser eller årlige aktiviteter.

Hvordan søke?

Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes til UNOF på epost.

Potensielle søkere oppfordres til å sende en mail til UNOF for å spørre om det planlagte prosjektet er innenfor eller utenfor denne støtteordningen, slik at medlemmene ikke bruker unødvendig mye tid på en søknad som ikke har mulighet for å bli innvilget.

Søknadsfrist?

Den uvanlige støtteordningen har to søknadsfrister i året, 9. februar og 9. oktober. Man kan søke så tidlig som inntil to år i forveien for gjennomføringen av prosjektet.