Tips til orkestre som skal på utenlandstur  

Skal dere på tur? Her er noen tips for hvordan reisen kan bli best mulig.

Støtteordninger og finansiering

Begynn planleggingen i god tid!

Mange støtteordninger deler bare ut penger én gang i året, og da gjelder det å komme innenfor fristen. Dette krever imidlertid at du har et foreløpig budsjett for reisen og en plan for hva som skal foregå.

UNOFs egen internasjonale støtteordning har søknadsfrist 15. januar. Klikk her for å lese mer om støtteordningen.

Her er noen tips til andre støtteordninger det kan være verdt å se på:

Det er også verdt å undersøke hvilke muligheter som finnes for å få støtte i deres kommune eller fylkeskommune. Undersøk om kommunen din har en vennskapskommune i det landet du skal besøke, og hør med kommunen om de vil bidra. Kanskje dere også kan få støtte fra det lokale næringslivet?

Budsjett

Noen aktuelle poster i budsjettet:

  • Reiseutgifter
  • Overnattinger
  • Mat og drikke
  • Lokale transportutgifter
  • Fellesaktiviteter (konsertbesøk, museer, fornøyelsespark, is, etc.)
  • Eventuelt leie av guide
  • Lønn til dirigent
  • Ta også med i prosjektet utgifter til et eventuelt seminar og konsert like før utenlandsturen, slik at dere får presentert programmet på konsert.)
  • Eventuelt gaver til de dere skal besøke
  • Egenandeler (Hva med eventuell søskenmoderasjon? Hvor mye skal ledsagende voksne betale?)

Turoperatører

Det finnes selskaper som spesialiserer seg på å arrangere reiser for kor, korps og orkestre. Det går an å vurdere om dette er noe dere vil benytte dere av.

Aktiviteter på turen og samarbeidspartnere

Det kan bety mye å ha kontakt med et lokalt orkester der dere skal reise. Det er gøy å bli kjent med folk i andre land og avholde felles konserter. Et lokalt orkester vil også kunne hjelpe til med å planlegge og tilrettelegge for konserter og aktiviterer.

UNOF og NASOL er tilsluttet flere internasjonale orkesterorganisasjoner: Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed), og verdensføderasjonen for amatørorkestre (WFAO). Gjennom disse organisasjonene har vi tilgang til et stort nettverk av orkestre i mange land. Ta kontakt med oss, så kan vi kanskje finne en lokal samarbeidspartner  der dere skal.

Det kan også være verdt å ta kontakt kommunen eller de lokale myndighetene der dere skal i forkant av reisen, samt den norske ambassaden. Kanskje foregår det en festival eller annen kulturbegivenhet som dere kan henge dere på?