Orkestre og smittevern

Koronasmitten gjør at vi er en uforutsigbar situasjon, der det er viktig å holde seg oppdatert. På denne siden vil vi forsøke å samle den mest relevante informasjonen for orkestre.

Det er nå tillatt med orkesteraktiviteter, slik som øvelser og konserter. Det er fortsatt en pandemi, så vi oppfordrer alle til å følge anbefalingene: Ikke mer enn 30 i hvert gruppe på øvelser innendørs.

Smittetrygge orkesterprøver

Norsk musikkråds veileder for smittevern og musikkøving er utarbeidet i samarbeid med UNOF og andre organisasjoner. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet. Lenken går til siste oppdaterte versjon.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene med tilgang på håndvask, og spriting av hender som alternativ
  • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Hvor mange kan vi være?

Samfunnet er nå i trinn 3 av «plan for gradvis gjenåpning». Se informasjon på Regjeringens nettsider.  Gruppestørrelsen kan være inntil 30 personer innendørs, og 40 personer utendørs.

Hva med én-metersregelen?

Deltakere på kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Hva med instrumenter og utstyr?

Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Noter, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel ikke deles med andre. Se Norsk Musikkråds veileder for nærmere informasjon om dette. Som en del av gradvis  gjenåpning kan strykere nå dele notepult.

Hvor stort må lokalet være?

For øvingsrom som er mindre enn 25 m2 er kravet at det skal være mulig å kunne holde minimum 1 meters avstand mellom hver person. Se ellers Norsk Musikkråds veileder for anbefalte minste romstørrelser for ulike grupper.

Møter og administrasjon

LNUS samleside om korona gir tips om ulike sider ved organisasjonsdrift under koronaen, inkludert løsninger for fysiske og digitale møter, reiser og arbeidsgiveransvar. Her finnes det også noen tips om hvordan man kan avholde et digitalt årsmøte.