Visjon og vedtekter

NASOLs visjon

«Levende symfonisk musikk i hele Norge»

NASOL skal

  • ivareta og fremme medlemmenes kunstneriske, musikkfaglige, økonomiske og musikkpolitiske fellesinteresser
  • være serviceorgan for amatørorkestrene i Norge
  • drive musikkpolitikk på alle plan
  • samarbeide med andre musikkorganisasjoner sentralt, regionalt og lokalt
  • fremme nordisk og europeisk samarbeid gjennom informasjon og erfaringsutveksling
  • gi informasjon, bl.a. gjennom nettsidene
  • yte service gjennom Notebiblioteket til orkestre både i og utenfor NASOL
  • arrangere orkesterkurs med godt kvalifiserte instruktører
  • gi tilbud om dirigentkurs
  • gi tilbud om kollektiv forsikringsavtale

Vedtekter

NASOLS vedtekter i PDF-format