Medlemsfordeler

Vurderer orkesteret å melde seg inn i Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund?

NASOLs administrasjon er samlokalisert med en rekke musikkorganisasjoner i Møllergata 39 i Oslo sentrum, deriblant De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norsk Musikkråd.

Her kan du lese om hvilke fordeler et medlemskap gir orkesteret.

Opplæringstilskudd

Orkestre som er medlem i NASOL kan søke støtte til studie- og kursvirksomhet gjennom opplæringstilskudd i Musikkens Studieforbund.

Les mer om ordningen her.

Orkesterkonferanser

NASOL avholder årlige orkesterkonferanser, der orkestermiljøene i ulike fylker og regioner kommer sammem for å utveksle erfaringer.

Gratis TONO-avtale

NASOL har en sentral avtale med TONO.

Avtalen gir medlemsorkestrene rett til fritt å fremføre alle verk som TONO rår over, dog med følgende unntak:

Avtalen omfatter kun konserter med en brutto billettinntekt på opp til kr. 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.
For konserter som overskrider dette, skal det betales vederlag til TONO med 3 prosent av brutto billettinntekter, minimum kr. 2 pr. besøkende. NASOL-orkestrene må selv rapportere slike konserter til TONO og betale dette vederlaget.

Gunstig forsikring

For en årlig premie på kr. 350,- kan du få forsikret ditt instrument for kr. 60.000,-. Trenger du en høyere forsikringssum, kan du øke premien med x antall kr. 350,- til en forsikringssum på x antall kr. 60.000,-.

Forsikringen tegnes gjennom ditt eget orkester, men det er ikke nødvendig at alle orkestermedlemmene blir med i forsikringsordningen.

Billige noter

Medlemmer i NASOL kan leie verk fra notebiblioteket til redusert pris (150,- pr. verk, vanlig prs 400,- for ikke-medlemmer).

Les mer om NASOLs notebibliotek her.

Kulturfordel

Gjennom musikklivets fordelsprogram Kulturfordel kan du og ditt orkester få gode tilbud på musikk, reise, strøm, mat mobil og internett, samtidig som dere støtter NASOL.

Les mer om Kulturfordel på Norsk Musikkråds nettsider.