Bli medlem av NASOL

NASOL er åpent for norske orkestre som arbeider med symfonisk og beslektet musikk, og som har til formål å avholde offentlige konserter. Dersom deres orkester har en overvekt av unge medlemmer, bør dere vurdere om et medlemskap i UNOF egner seg bedre for dere.

Dobbeltmedlemskap er også mulig.

Kontingent

Medlemskontingenten er for tiden:

  • Orkestre med inntil 30 medlemmer: 2000,- pr. år.
  • Orkestre med 31-60 medlemmer: 3000,- pr. år.
  • Orkestre med fra 61 medlemmer: 4000,- pr. år.

Bli med!

Innmeldingsskjema

  • Kortfattet beskrivelse av hva slags orkester det er, hvilke instrumentgrupper som er med, aldersgruppe, osv.