Om NASOL

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) er forbundet for alle de voksne, ikke-profesjonelle orkestrene i Norge. NASOL har ca. 2 100 medlemmer i alle aldre, som spiller i omlag 60 lokale orkestre.

NASOL logo

Organisasjonen

NASOL ledes av et valgt styre med fem medlemmer. NASOL administrasjon ivaretas av daglig leder i 80 prosent stilling og notebibliotekar i en mindre deltidsstilling.

NASOLs sekretariat ligger Møllergata 39 i Oslo, mens notebiblioteket befinner seg på Toneheim Folkehøgskole nær Hamar.

NASOL arrangerer hvert år Vestlandsk Sommarsymfoni i Nordfjordeid.

Styret og daglig leder

Notebiblioteket

Vestlandsk Sommarsymfoni

Politikk

NASOL arbeider for å skape levende symfonisk musikk i hele Norge. Her kan du lese noen sentrale politiske dokumenter for organisasjonen.

Visjon og vedtekter

NASOLs strategi- og handlingsplan for 2022-24

NASOLs årbok for 2015-2017

Medlemskap

NASOL er åpent for norske orkestre som arbeider med symfonisk og beslektet musikk, og som har til formål å avholde offentlige konserter.

Les mer om fordelene ved å være medlem

Meld dere inn i NASOL

Samarbeidspartnere

NASOL er medlem av følgende organisasjoner:

Kontakt NASOL

Møllergata 39 (7. etg)
0179 Oslo

Telefon: 24 14 11 70
E-post: nasol@nasol.no

For mer informasjon om NASOL, se www.nasol.no 

Følg Nasol på Facebook