Vårkonsert i UNOF Oslo

Årets tradisjonelle vårkonsert for barneorkestrene i Oslo blir arrangert 10. mai i Oslo Konserthus lillesal.