Landsmøtene utsettes

NASOL og UNOFs felles orkesterkonferanse, NASOLs representantskapsmøte og deler av UNOFs landsmøte blir flyttet til høsten.

Har du fem minutter?

Da vil vi gjerne at du svarer på UNOF/NASOLs dirigentundersøkelse. Selv om du ikke er dirigent!