Lån en folkemusiker!

Gjennom denne satsingen  medlemsorkestre i UNOF få besøk av en folkemusiker som kommer på en øvelse eller et seminar, og instruerer i repertoar, fremføringspraksis og relevant historikk.

Vil du være ambassadør for Orkesteråret?

I 2024 skal vi i De Unges Orkesterforbund (UNOF) feire 50 årsjubileet vårt. Året har vi kalt Orkesteråret 2024. Nå leter vi etter ungdommer som kan være ambassadører for året og lage egne jubileumsprosjekter.

Ut i verden

Har du lyst til å være med på orkesteraktiviteter i utlandet? Her er noen muligheter du kan se nærmere på.

Hold av denne datoen

De Unges Orkesterforbund (UNOF) inviterer deg til dirigentkonferanse helgen 11. – 12. januar 2020 i Trøndelag.