Sommerstryk 2022

Sommerstryk er seks dager fyllt av musikk, god mat og vennskap. I løpet av fem dager jobber vi sammen en forestilling med orkester, sang og dans. Underveis er det spilletimer, kor, dans, Dalcrozerytmikk, orkester og huskonserter.

Om Sommerstryk

Sommerstryk er et tilbud som gir både fordypning og bredde til unge strykere fra 5 – 15 år.

Kurset har fokus på å utvikle musikalitet og ferdigheter gjennom ulike disipliner, både individuelt og i fellesskap, og munner ut i en helhetlig scenisk forestilling med orkesterspill, sang, dans, lyd og lys.Underveis i uken har deltakerene orkester, kor, Dalcrozerytmikk og danseklasser i fellesskap. Individuelt får alle spilletimer, øving med akkompagnatør og spille solo på huskonsert. Elevene deles i grupper hovedsaklig etter nivå, f.eks. hvor de er i Suzukirepertoaret.
Vi har tre nivåer: Gruppe 1 (tilsvarer Suzuki bok 1)gruppe 2 (tilsvarer Suzuki bok 2 – bok 3) og gruppe 3 (tilsvarer Suzuki bok 4 og oppover), men det taes også hensyn til alder, ensembleerfaring og gruppesammensetning.Orkesternoter blir sendt ut på e-post i god tid, slik at du kan skrive dem ut og ta med notene til din lærer og øve godt før kursstart.
Solostykket til huskonserten må du helst kunne spille utenat og ha spilt på konsert tidligere.Det forventes at deltakerne er godt forberedt så vi kan bruke tiden sammen på samspill og musikk, ikke innlæring av noter.
Temaet for årets kurs er arbeid og fritid.
Pris

2600 kroner. Mulighet for søskenmoderasjon undersøkes.

Kontakt

www.sommerstryk.no