Nytt medlemsregister i UNOF

Nå blir alt så meget bedre! Her kan du lese om medlemsregisteret og hva forandringene vil bety for deg.

Ny giv til høsten

Til høsten skal UNOF og en rekke andre organisasjoner ha rekrutteringskampanje. Orkestre kan søke støtte til egne rekrutteringstiltak.