Ny støtteordning: Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet

Landsstyret i UNOF har nylig vedtatt å endre og slå sammen flere av UNOFs støtteordninger til en stor støtteordning som fokuserer på musikalsk aktivitet, inspirasjon og faglig utvikling.

De tidligere ordningene Drømmekonsert, Regionsorkester og Stimuleringsmidler til Instrumenter i fokus går inn i denne nye ordningen. Det gjør også DUST-midlene som vi har hatt i noen år, som tidligere var støtte til festivaler og store orkestertreff.

For 2024 skal man også kunne søke om støtte å feire og markere Orkesteråret 2024.

Midlene til ordningen kommer i stor grad fra støtte fra Sparebankstiftelsen, og vi er glade for at vi kan videreføre og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt i flere år. Vi vil videreføre det gode samarbeidet med Dextras musikere gjennom at man fortsatt kan søke om solister, og ved at man kan søke om og velge prosjekter fra en katalog som etter hvert skal utvikles der Dextra-musikerne tilbyr egne opplegg med repertoar og spillestiler de selv ønsker å formidle videre til barn og ungdom.

 

«Vi har som mål at denne ordningen skal bidra til at orkestrene kan gjennomføre gode musikalske tiltak som de kanskje ikke kunne gjort uten slik støtte. For eksempel kan de hente inn instruktører og spesialister på sjangere og spillestiler utenfra. Vi gleder oss til å lese søknader og se hva dere har lyst til å gjøre!», sider styreleder i UNOF Birgitte Mikalsen.

 

Det blir søknadsfrist 15. september og 15. februar hvert år. Høst 2023 har vi utsatt fristen til 15. oktober, siden ordningen først blir utlyst nå.

Den nye støtteordningen heter «Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet» og orkesteret kan blant annet søke om støtte til følgende:

 

  • Å utvikle nytt repertoar
  • Bli kjent med nye sjangere og framføringspraksiser
  • Nye former for samarbeid
  • Dirigentkurs og dirigentopplæring
  • Kurs i musikalsk ledelse og gruppeledersamlinger
  • Tiltak for å styrke rekruttering og talentutvikling på obo, fagott, kontrabass, bratsj, harpe og orgel for orkestre og sommermusikkskoler.
  • Mesterklasser, workshops og inspirasjonsforedrag
  • Solister til prosjekter
  • Prosjekter i samarbeid med musikere fra Dextra
  • For orkesteråret 2024 er det også mulig å søke om støtte til relasjonsbyggende aktiviteter, markedsføring og rekruttering.

 

Ordnigen er forbeholdt orkestre som er medlem i UNOF, men orkestre i NASOL kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter med barn og unge i forbindelse med Orkesteråret 2024.

 

Søknadsskjema åpner 15. september og søknasfristen for 2023 er 15. oktober.

 

Les mer her