Mellom øvelser. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF

Mellom øvelser. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF

Mellom øvelser. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF