Jon Mikkelsen, Nikolai Skilleås og Sofie Voors i gruppetime hos Håkon Kartveit. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF

Jon Mikkelsen, Nikolai Skilleås og Sofie Voors i gruppetime hos Håkon Kartveit. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF

Jon Mikkelsen, Nikolai Skilleås og Sofie Voors i gruppetime hos Håkon Kartveit. Foto: Helmine Syvertsen / UNOF