Studentersamfundets Symfoniorkester søker dirigent

Studentersamfundets Symfoniorkester søker dirigent! Tiltredelse høsten 2023, med ønske for overlapping med nåværende dirigent vår 2023.

Studentersamfundets Symfoniorkester, eller Symforch, er en av de kunstneriske gjengene ved Studentersamfundet i Trondheim og har eksistert siden 1910. Symforch er landets største studentorkester bestående av om lag 80 studenter fra ulike studier. Organisering og drift av orkesteret baseres på frivillig arbeid lagt ned av studentene selv.

Vi har én ukentlig øvelse, en seminarhelg i semesteret, 1-3 konserter i semesteret samt noen oppdrag. I tillegg reiser vi på turné ca. annethvert år, hvor vi har konserter der dirigenten må være tilstede.

Symforch har et variert repertoar og spiller alt fra store symfonier til pop og filmmusikk under UKA. Medlemmene i orkesteret er en god blanding av glade amatører og musikkstudenter, som alle er aktive i studentmiljøet i Trondheim. Dirigentstillingen er med andre ord svært variert og det er et stort ønske fra orkesteret å få til spennende og ambisiøse prosjekter sammen med vår nye dirigent.

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge og lede én ukentlig øvelse (tirsdager kl. 18:45-21:30)
  • 1-3 konserter i semesteret
  • Delta i planleggingen av repertoar, konsertprosjekter og oppdrag

I søknaden ønsker vi at følgende er inkludert:

  • Om deg som person og dirigent
  • Din erfaring som dirigent og annen relevant kompetanse
  • Dine ambisjoner og ønsker for orkesteret
  • Søknad og CV sendes til dirigentkomite@symforch.no innen søndag 18. desember

Søknadsfrist: søndag 18. desember.

Tiltredelse: Høsten 2023 med ønske om overlapping med nåværende dirigent våren 2023.

Spørsmål? Ta kontakt med styreleder Jenny Veronika Ip Manne: symforch-leder@samfundet.no / 913 18 393)