Nye TONO-vilkår for konsertarrangører

De nye vilkårene til TONO trådte i kraft 7. november. Det er først og fremst gode nyheter for orkestrene.

TONO innfører reduksjon på vederlag på konserter. Vederlaget skal nå skal stå mer i forhold til andel minutter benyttet av vernet materiale eller at verket er registrert hos TONO.

Det som er bra

Med andre ord:

  • Før var det slik at hvis man spilte en konsert med f.eks. 55 minutter Mozart og 5 minutter med moderne filmmusikk måtte man betale for hele konserten.
  • Nå er det slik at hvis man spiller spiller en konsert med 55 minutter Mozart og 5 minutter med moderne filmmusikk betaler du nå bare for 8 prosent av konserten.

UNOF ser dette som gode nyheter for orkestrene, som dermed får en mer rettferdig betalingsmodell å forholde seg til.

Det som ikke er bra

Samtidig er det noen ting som slår mindre positivt ut for orkestrene.

  • Dette får ikke noen konsekvenser for konserter med minimumsvederlag, altså gratiskonserter (som er det aller meste for UNOFs medlemsorkestre).
  • TONO har strammet inn tidsfristen for å søke om å spille konsert og rapportere i etterkant. Før kunne man rapportere innen januar for hele det foregående året; nå må man rapportere innen 14 dager etter konserter.

Les mer på TONOs nettsider!