Trenger du instrument til semesterstart?

UNOF utlyser herved restmidler til Instrumentfondet på 1,1 million kroner med søknadsfrist 1. oktober.

Gjennom Instrumentfondet får orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter. Støtten skal kun gå til innkjøp av instrumenter.

Ekstra midler

Instrumentfondet har årlig søknadsfrist 1. april, og det kom som vanlig inn mange søknader. Landsstyret i UNOF tildelte 1,7 millioner kroner til instrumenter. På grunn av pandemien har Kulturdepartementet doblet sin bevilgning til instrumenter i korps og orkester fra 1,5 til 3 millioner til orkester.

Midlene tildeles etter vanlige kriterier, men søkere som ikke fikk støtte i vår vil få prioritet.

Her kan du lese mer om kriteriene for å søke, og finne søknadsskjema.

Opplæring og vedlikehold

Det er også vedtatt å bruke administrasjonsandelen av midlene på opplæring av materialforvaltere og enkelt vedlikehold av instrumenter. Har du interesse og innspill rundt dette? Ta gjerne kontakt med oss.