Du kan søke om tilretteleggingstilskudd

Har ditt orkester behov for å tilrettelegge øvelser for medlemmer med funksjonsnedsettelser eller sykdom? Da kan dere søke om tilretteleggingstilskudd fra Musikkens studieforbund.

Inkluderende og av høy kvalitet

Dersom det koster noe ekstra å få på plass et godt kursopplegg for én eller flere deltakere med særskilte behov kan man søke om å få disse ekstrakostnadene dekket.

NASOL og UNOF jobber for at våre orkestre skal være lett tilgjengelige, inkluderende og av høy kvalitet. Vi håper tilretteleggingstilskudd kan være med å på å gjøre denne visjonen litt mer virkelig.

Mer informasjon