UNOF lanserer Notalogen

Notalogen er en katalog for norsk musikk skrevet og arrangert for barne- og ungdomsorkester med opptak av alle stykkene. 

UNOF ønsker at flere skal spille nyere, norsk musikk og Notalogen skal bidra til å tilgjengeliggjøre denne musikken.

Det er skrevet mye flott musikk for barne- og ungdomsorkestre som spilles altfor lite. Ved å lage Notalogen, en katalog med opptak og informasjon om vanskelighetsgrad og hvor man får tak i noter, blir musikken lettere tilgjengelig.  

Bli med!

Vil du få støtte til å spille norskkomponert musikk for barne- og ungdomsorkestre?

Notalogen blir publisert i løpet av Orkesteråret 2024, men vi trenger medlemsorkestrenes hjelp for å få det til! Vi trenger orkestre til å øve inn, fremføre og ta opptak av stykkene vi skal presentere i Notalogen.

Notalogen er en del av UNOFs 50-åsjubileum, Orkesteråret 2024. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Slik kan du delta

Nå kan dere melde dere på til å bidra i Notalogen. Det innebærer at dere øver inn ett eller flere stykker i oversikten på orkester.no/notalogen, fremfører det minst en gang på konsert og tar det opp.

Orkestre som deltar vil bli honorert 2000 kr per stykke som takk for bidraget.   

Her finner dere mer informasjon om Notalogen og link til påmeldingsskjema.