Støtte til tiltak for ukrainere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser ut ekstraordinære tilleggsmidler til frivillige organisasjoner.

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter eller aktiviteter som hjelper innvandrere og deres barn å delta i samfunnet. Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen er flyktninger fra Ukraina.

For å kunne søke om disse midlene må man være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er mulig å søke om støtte for prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner, eller enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner.

Mer informasjon finner du på IMDis nettsider.