Nytt styre og nye planer i NASOL

NASOLs 57. representantskapsmøte og fagkonferanse ble avholdt 22. – 24. april 2022 på Victoria Hotel Hamar.

Her ble nyheten sluppet om at NASOL har fått innvilget søknaden til Sparebankstiftelsen DNB om 400 000 kroner for bestillingsverk fra åtte norske komponister. Verkene skal hver ha en spilletid på 3 – 4 minutter og skrevet i et tonespråk som passer for NASOL-orkestrene og publikum.

Verkene skal være tilgjengelig i NASOL-biblioteket til vanlig utlånspris. NASOL vil inngå avtale med komponisten i løpet av mai, og verkene vil bli levert i 2023. Mer informasjon om dette prosjektet vil bli publisert etter hvert.

Ny forbundsleder

Representanter fra i alt 17 medlemsorkestre, styret og adminitrasjonen deltok i Hamar.

Delegatene valgte Øivind Pedersen (Lillehammer symfoniorkester) som ny forbundsleder, og Morten Skaarer (Romerike symfoniorkester) og Liv Tjemsland (Jæren symfoniorkester) som nye styremedlemmer.

Astri Pestalozzi og Kjersti Egenberg ble takket av for verdifull innsats i NASOL-styret gjennom mange år.

NASOLs styre ser nå slik ut

  • Øivind Pedersen (leder)
  • Frøydis Valle Gaarder
  • Morten Skaarer
  • Liv Tjemsland
  • Franziska Wika
  • Sigurd Braathen (vara)
  • Ragnhild Helseth (vara)
  • Trond Mæhlum (vara)