Lanserte støtte til musikklivet på Orkesterdagen

Orkesterdagen ble avholdt for første gang i år, på UNOFs stiftelsesdag 20. april.

På Sentralen i Oslo fikk barn mellom 6 og 14 år forsøke å spille i orkester. I løpet av noen timer øvde de inn tre stykker som ble framført på slutten av dagen. Noen av de som var med hadde ingen erfaring med å spille i det hele tatt, andre hadde spilt i flere år allerede.

En av de som ikke hadde spilt i orkester før, var kulturminister Anette Trettebergstuen. Hun kunne fortelle at hun alltid hadde vært litt misunnelig på de som spilte orkesterinstrumenter, og kunne lage musikk sammen med andre. Men hun fikk også være med:

Ny støtte

Kulturministeren benyttet anledningen til å lansere mer støtte til musikkfrivilligheten. Norsk Musikkråd anslår så mange som 65.000 falt fra organiserte musikkaktiviteteter under pandemien. For UNOF sin del er det snakk om omtrent fem prosent av medlemmene.

– Nå settes to nye tilskuddsordninger av til en ny start for barne- og ungdomsfrivilligheten slik at aktiviteten kommer i gang igjen over hele landet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Støtteordningene Frifond Organisasjonsboost og Frifond Restart er finansiert gjennom ubrukte midler fra pandemiåret 2021. Av disse er det Frifond Restart som er aktuell for medlemmer av UNOF.

Frifond Restart kan man lese om hos Norsk Musikkråd. Ordningen gir støtte til musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil gjennomføre ulike aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknader behandles fortløpende fram til 1. juni. Støtteordningen åpner for søknader i starten av mai.

Søknad sendes inn på LNU og NMRs felles tilskuddsportal.