Orkestre og TONO

UNOF og NASOL har hatt en sentral TONO-avtale for alle sine medlemsorkestre siden 1976. I alle år har dette betydd at det har vært gratis for medlemsorkestre å fremføre musikk på konserter, fordi organisasjonene sentralt har betalt for en rammeavtale. Mange andre musikkorganisasjoner har hatt det på tilsvarende måte.

Alle disse rammeavtalene med det frivillige musikklivet er nå avsluttet, og det betyr at alle orkestre må nå selv avklare lisens med TONO direkte.

UNOF dekker vederlaget

UNOF ønsker imidlertid å fortsette å dekke TONO-vederlaget. Det gjøres på følgende måte:

  1. Dersom orkesteret er ansvarlig arrangør* for en konsert, og det fremføres rettighetsbelagt musikk**, må dette rapporteres til TONO. Det gjøres via TONOs nettsider.
  2. Når orkesteret får en faktura fra TONO, betaler orkesteret denne fakturaen
  3. Orkesteret sender følgende til UNOF for å få refundert utlegget
    • Konsertprogrammet
    • Fakturaen fra TONO
    • Kvittering på betalt faktura

* Ansvarlig arrangør er den som står ansvarlig for konserten. Det er ikke alltid dette er orkesteret, selv om det er orkesteret som lager konserten: det kan vel så ofte være skolen, kulturskolen, kirken, kjøpesenteret, konserthuset, foreningen dere er invitert til å spille for eller noe tilsvarende. Husk at ved samarbeidskonserter er det nok at en av de samarbeidende orkestrene sender inn konsertrapport.
** Rettighetsbelagt musikk betyr at komponisten eller arrangøren må være levende, eller ikke har vært død i minst 70 år. Hvis orkesteret kun spiller gammel musikk (f.eks. Vivaldi, Bizet og Tsjajkovskij) trenger dere ikke lage konsertrapport til TONO. Merk at også bestemte arrangementer av musikken kan være rettighetsbelagt.

NASOL-orkestre betaler selv inntil videre

Orkestre som er medlem av NASOL må selv rapportere og betale direkte til TONO.

Fra andre halvår antar NASOL at en ny TONO-avtale kommer på plass, og da betaler NASOL for dette. Dette kan du lese mer om på NASOLs nettsider.

Bare spør!

Har orkesteret noen spørsmål er det bare å ta kontakt med UNOF eller NASOL.