Søk støtte fra Orkester for alle

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

Hvert år arrangerer De Unges Orkesterforbund (UNOF) sommermusikkskoler over hele landet. Her møtes unge musikere til en uke med orkesterspill, kammermusikk og sosialt samvær. I tillegg til å lære mye, vil man få rikelig anledning til å spille, oppleve god musikk og treffe hyggelige mennesker med samme interesser.

Vi tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden.

Orkester for alle er finansiert med støtte fra Bufdir. Søknaden om støtte er fremdeles til behandling. UNOF må inntil videre ta forbehold om at vi får sikret finansiering av ordningen.

Her kan du lese mer om Orkester for alle, og søke om støtte.