Nå kan du søke støtte fra Instrumentfondet

Trenger ditt orkester nye instrumenter? Instrumenter av god kvalitet er ikke billig, og kan være en stor investering for et orkester. Heldigvis finnes det muligheter til å få støtte.

Frivillige orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år kan søke om støtte fra Instrumentfondet. Dette er en ordning som er finansiert gjennom Norsk Tipping og forvaltes av UNOF, og som gir støtte til orkestre. Støtten skal kun gå til innkjøp av instrumenter.

Orkesteret trenger ikke være medlemmer av UNOF for å søke om støtte så lenge alderskravet er oppfylt.

Les mer om ordningen og søk støtte på Orkester.no.

Søknadsfrist er 1. april.