Ny støtteordning fra NASOL

For NASOL, i likhet med veldig mange andre, ble 2021 et år med få aktiviteter. Blant annet ble det årlige sommerkurset, Vestlandsk Sommarsymfoni (VSS), avlyst for andre år på rad.

NASOLs styre har nå vedtatt å omdisponere midlene som var budsjettert til VSS, og avsette disse til en støtteordning for aktivitet i NASOL-orkestrene i høst.

Kanskje opplever noen orkestre frafall i rekkene og derfor trenger å leie inn musikere for å få gjennomført konserter? Kanskje synes noen at risikoen ved å arrangere konserter er vel stor – kommer publikum? NASOL inviterer hermed orkestrene til å søke midler til aktivitet i høst.

Her kan du lese mer om støtteordningen, og sende inn søknad innen 1. november.