Ny hverdag nå igjen?

Nå går vi inn i en ny hverdag (igjen – men uten generelle smittevernstiltak denne gangen).

  • Kravet om én meter avstand fjernes.
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves. Krav til gruppestørrelser og kohorter er dermed opphevet.
  • Men pandemien er ikke over. Smitte finnes fremdeles, og det er fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man er koronasmittet. Man kan begrense risiko ved å ivareta alle de gode vanene om hygiene vi har lært under pandemien.
  • Det kan også være lokale restriksjoner enkelte steder. Sjekk med din kommune for å få svar på dette.

Oppstartsstøtte til orkestre

Når samfunnet nå gjenåpnes, kan orkestrene øve og holde sine konserter på samme måte som før pandemien. NASOL-orkestre kan søke om støtte til å komme i gang igjen etter en lang periode med nedstendning, og UNOF har delt ut oppstartsstøtte til en rekke av sine orkestre.

Støtte ut 2021

I tillegg har Kulturdepartementet varslet at støtteordningene for idrett og frivillighet forlenges ut 2021. Selv om samfunnet gjenåpnes og de fleste nasjonale tiltak avvikles, vil det fremdeles være knyttet usikkerhet til om lokale utbrudd kan medføre råd eller pålegg fra myndighetene om avlysning eller nedskalering av arrangementer og aktiviteter.