Søknadsfrist for stimuleringsordningen utsettes

Stimuleringsordningen skal stimulere til aktivitet i frivilligheten under pandemien. Søknadsfristen er nå utsatt med to uker, til 15. november.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2021 til og med 31. oktober 2021. Det er løpende søknadsfrist frem til 15.november.

Alle organisasjonsledd som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke denne ordningen. Det betyr at nasjonalt, regionalt/fylkeslag og lokallag kan søke om støtte.

Organisasjonene kan søke både før og etter et arrangement, men man kan bare søke en gang per arrangement. Ordningen dekker opptil 50 prosent av søkersummen hvis arrangementet avlyses og opptil 70 prosent av søkersummen hvis arrangementet gjennomføres.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

NASOL og UNOF oppfordrer orkestre til å søke på denne ordningen. Foreløpig er det svært få orkestre som har søkt. Vi mistenker at det er mange orkestre rundt om i landet som kvalifiserer for støtte, men som kanskje ikke er klar over det, eller har hatt overskudd til å søke.