UNOF tok saken og ble hørt!

Fem orkestere får etterbetalt til sammen 48 967 kroner mva-kompensasjon etter klage fra UNOF.

Vi oppdaget en feil i forbindelse med momskompensasjonen for 2019, som ble utbetalt i desember 2020. UNOF laget dermed en klage, som førte til at Lotteri- og stiftelsestilsynet omgjorde sitt vedtak. Dermed får orkestrene etterbetalt pengene de har krav på.

Dette er ikke verdens største sak, men det betyr 48 967 kroner mer å lage tilbud til unge musikere for. Det kan utgjøre en stor forskjell for et orkester, og for barn og ungdom som spiller i orkesteret. Denne typen medlemsservice er noe av det viktigste vi gjør for våre orkestre, og er en av fordelene orkestre kan få ved å melde seg inn i UNOF.

Mva-kompensasjon er en ordning som skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift på kjøp av tjenester og varer. Dette er en viktig inntektskilde for mange orkestre. Du kan lese mer om ordningen her.