Full stans i Oslo

Som dere sikkert har fått med dere, så har byrådet strammet inn ytterligere for å begrense smittespredning: Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. For barn under 13 år fra samme nærområde, kan aktiviteten fortsette som tidligere. 

Fritidsaktiviteter for ungdom og voksne, herunder orkester, må altså ta en pause i aktiviteten i noen uker.

Grupper som har både barn og ungdom som øver/spiller sammen, må vurdere om dere ønsker å fortsette med kun medlemmer under 13 år. FHI anbefaler at man unngår aktiviteter som samler barn fra ulike lokalmiljø. Bakgrunnen for dette er å forenkle smittesporing.