Her er UNOFs nye landsstyre

På landsmøtet i Stavanger forrige helg ble Birgitte Mikalsen valgt til en ny periode som styreleder for De Unges Orkesterforbund. Hun har sittet siden 2016, og tar nå fatt på sin tredje periode som styreleder.

Birgitte får med seg Henrik Aarnes som ny nestleder. Resten av styret består av Gabriel Kaurin Bårdsen, Sindre Lyslo, Mitra Fagerli Rahman, Justus Aakre Zeiger, Unn Christel Berg Aune og Lars Henrik Rosten Gabrielsen.

De to sistnevnte er nyvalgte. Unn Christel og Lars Henrik tar over for Anne Handeland og nestleder Olav Vikingsen, som går ut av styret.

En organisasjon i vekst

Det nye styret skal lede en organisasjon som har vært i jevn vekst gjennom flere tiår. UNOF har nå omkring 5500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 180 lokale orkestre.

Organisasjonen driver også 14 sommermusikkskoler over hele landet, samt det nasjonale symfoniorkesteret NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester.

Tettere samarbeid

På landsmøtet i Stavanger vedtok UNOF for første gang en strategi- og handlingsplan som er likelydende med strategi- og handlingsplanen til NASOL, de voksne symfoniorkestrenes organisasjon. Dermed ligger alt til rette for et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene.