Her er NASOLs nye landsstyre

NASOLs representantskapsmøte i Stavanger ble følgende personer valgt til å sitte i styret.

Astri Pestalozzi (leder)
Franziska Wika
Ina Irene Inman Tjørve
Øivind Pedersen
Frøydis Valle Gaarder
Trond Mæhlum (vara)
Kjersti Egenberg (vara)
Sigurd Braathen (vara)

Kontinuitet og fornyelse

Mange av styremedlemmene er gamle travere, men det kommer også inn nye krefter.

Franziska Wika kommer fra Mosjøen, der hun er leder i i Mosjøen orkesterforening. Hun har vært aktiv i musikklivet og i lokalpolitikken i en årrekke, har funnet flere kulturpriser og har opptrådt som solist i Tyskland, Ungarn og Norge.

Øivind Pedersen er tidligere kultursjef i Lillehammer, musikkskolerektor, dirigent og musikkpedagog. Han har hatt en rekke styreverv og lederstillinger i ulike musikkorganisasjoner og har hatt lederoppgaver i flere festivaler.

Ina Irene Inman Tjørve er trompetist i Lillehammer Symfoniorkester i en årrekke, og har sittet i styret der siden 2014. Hun spiller også i janitsjarkorps, brassband og storband, og har hatt ulike lederverv i korpsbevegelsen og som styreleder i Voksenopplæringsforbundet i Innlandet.

Takk for innsatsen

Takk til Morten Westerfjell, Ruth Hauge Bjørneseth og Pjokken Eide, som nå går ut av styret.