Lyden av Norsk Ungdomssymfoniorkester

På grunn av koronasituasjonen ble årets samlinger med Norsk Ungdomssymfoniorkester utsatt ett år fram i tid. Dette syntes vi var utrolig trist. Vi ønsket derfor å organisere et alternativt opplegg, slik at ikke ungdommene skulle gå et helt år uten et NUSO-tilbud.

Løsningen kom dirigent Torodd Wigum selv opp med: en turné gjennom hele landet for å besøke NUSO-musikerne der hvor de bor. NUSO-bilen, med Torodd Wigum bak rattet, tilbakela ca. 200 mil over seks dager, og besøkte både Trondheim, Bergen, Sandnes, Kristiansand og Oslo.

Her er resultatet: Saint-Saëns Orgelsymfoni!