Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Her kan du lese om ordningen og se om ditt orkester kan søke.

Kulturminister Abid Raja annonserte torsdag en videreføring av kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten ut året.

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet. Inntektstapet må ha kommet som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Søknadsfristen er 15. september. 

Hva kan man få kompensasjon for?

Det kan søkes om kompensasjon for:

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   «Arrangement» vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  «Annen spesifisert aktivitet» vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Man kan ikke få kompenseasjon for

 • Sponsor og reklameinntekter
 • Pengegaver
 • Pengeinnsamlinger
 • Medlemsinntekter eller ordinær treningsavgift

Kan vi søke?

Samtidig er det en del begrensninger på hvem som kan søke som det er viktig å være klar over. For orkestre er blant annet disse relevante:

 • Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.
 • Søkerne må ha under 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd.
 • Det samlede inntektsbortfallet man søker kompensasjon for må utgjøre minimum 25 000 kroner i løpet av perioden.
 • Dersom du har fått tildelt kompensasjon for arrangement tidligere, kan du kun søke på inntektskomponenter som ikke var dekket under forrige ordning.

På Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider finner man en praktisk liste på ti ja/nei-spørsmål man kan svare på for å finne ut om man kan søke om kompensasjon. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke. Informasjonen er tilgjengelig på bokmål og på nynorsk.