Nå kan orkestre øve igjen

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for smittevern og musikkøving, i samarbeid med UNOF og andre organisasjoner. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  •     Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  •     God hygiene
  •     Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  •     Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  •     Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Hos Norsk musikkråd kan du laste ned veilederen og plakater som kan henges opp i øvingslokalet.