Nå kan man søke om kompensasjon for avlyste arrangementer

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet i dag for at frivillige kan søke om kompensasjon dersom arrangementer har blitt avlyst som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronasmitte. Det er satt av 700 millioner kroner til ordningen.

Les mer om ordningen og send inn søknad her.

Det er veldig kort søknadsfrist! Man må søke innen 21 april, om én uke.

For å søke må man være registrert i Frivilligregisteret før 5. mars 2020. Man kan heller ikke søke dersom tapte inntekter utgjør mindre enn 25 000 kroner, eller hvis mer enn 60 prosent av inntektene i 2019 kom fra det offentlige. Dessverre gjør det at mange frivillige orkestre faller utenfor ordningen.

Det er i stedet mulig å søke om kompensasjon hos Kulturrådet, men dette er en ordning primært beregnet på profesjonelle. Vår vurdering er at frivillige orkestre vil ha små sjanser til å nå fram her. Vi anbefaler i stedet at dere rapporterer deres tapte inntekter til UNOF eller NASOL, slik at vi kan bruke dette som grunnlag for å jobbe videre med å ivareta orkestrenes interesser.