Landsmøtene utsettes

Det planlagte felles landsmøtet for UNOF og NASOL må endres på grunn av kravene fra det offentlige om at kulturarrangementer er forbudt og anbefalingen om at store møter ikke gjennomføres nå.

Det betyr at ungdomskurset, felles fagkonferansedag, NASOLs representantskapsmøte og deler av UNOFs landsmøte flyttes til høsten.

Landsstyret i UNOF har vedtatt å holde et begrenset, elektronisk landsmøte søndag 26. april kl. 12.00 – 15.00. Sakene som skal behandles på dette møtet inkluderer styrets beretning, reviderte regnskap for 2018 og 2019, og innkomne saker.

16.-18. oktober gjennomføres andre del av landsmøtet i Stavanger med ungdomskurs og felles fagkonferansedag for UNOF og NASOL. NASOL holder sitt representantskapsmøte, og UNOF gjennomfører andre del av landsmøtet med følgende saker: strategi- og handlingsplan, kontingent for 2021 og 2022, budsjetter og valg

Vi ber alle som har bestilt reise til landsmøtet om å booke om reisen.

Detaljer om hvordan første del av landsmøtet for UNOF skal gjennomføres vil også komme så snart det er klart. Dette elektroniske møtet blir gjennomført med «fjernmøteteknologi» (nytt, fint ord), og det undersøkes for tiden om hva slags system som skal brukes.

Her kan du melde deg på UNOFs digitale landsmøte 26. april.